Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Milorada Jovanovića 11,
11147 Beograd, Republika Srbija
tel: +381 11 3467 100
tel: +381 11 3467 999
tel: +381 11 3467 032
fax: +381 11 3467 046
e-mail: office@oktal-pharma.rs

Oktal Pharma

O nama

Ljudski potencijal

Talenti i veštine pretočeni u stvarnost

Kao mlada, moderna i perspektivna firma, koja nastoji da se predstavi u što pozitivnijem svetlu i pruži radost kupcima i poslovnim partnerima stalnim osluškivanjem i zadovoljavanjem njihovih potreba, Oktal Pharma d.o.o. Beograd posebnu pažnju poklanja odabiru kadra (prosek starosti - 38.5 godina; 28 zaposlenih, od toga sa VSS - 4 dipl. farmaceuta, 11 doktora medicine, 5 dipl. ekonomista i 2 doktora stomatologije).

Dinamičan i mlad stručni kadar krasi kreativnost, prilagodljivost, odgovornost i sposobnost samostalnog delovanja u atmosferi timskog rada i ljudskog uvažavanja. Drugim rečima, talenti i veštine pretočeni su u stvarnost tržišnih kretanja kao doprinosi kvalitetu usluga i uspešnosti poslovanja.

Naglasak je na trajnoj edukaciji u cilju osposobljavanja za što samostalniji, kreativniji i inovativniji rad, koji će zadovoljiti rastuće zahteve poslovnih partnera i tržišnog poslovanja uopšte. Verujemo da je ljudski potencijal jedan od ključnih činilaca uspeha i napretka, jer samo pravilno odabrani, motivisani i zadovoljni zaposleni mogu da doprinesu dugoročnoj dobrobiti firme

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica