Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Milorada Jovanovića 11,
11147 Beograd, Republika Srbija
tel: +381 11 3467 100
tel: +381 11 3467 999
tel: +381 11 3467 032
fax: +381 11 3467 046
e-mail: office@oktal-pharma.rs

Oktal Pharma

Stručni članci

Bezbednost lekova-sve češća tema

Uz bezbednost primene lekova protiv bolova u mišićima i zglobovima, najčešće se spominju ibuprofenski preparatii, kao lekovi s najmanje neželjenih dejstava.

Preuzeto sa: www.fda.gov, www.ibuprofen-foundation.com/news
Bezbednost lekova sve je češća tema kojom se bave zdravstvene agencije i ustanove za ispitivanje lekova i njihovog delovanja na dobrobit pacijenata.

Vezano za primenu nestreoidnih protivupalnih preparata protiv bolova u mišićima i zglobovima, američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) iznosi sledeće podatke:

  • nemaju svi preparati protiv bolova u mišićima i zglobovima podjednaku bezbednost primene
  • za svaki takav lek razvijanje ozbiljnih nuspojava zavisi od doze i dužine primene
  • u dve decenije primene ibuprofenskih lekova na milionima pacijenata i nakon godina praćenja nuspojava vezanih uz njih, kao i komparativnih kliničkih ispitivanja sa ostalim lekovima, ibuprofen se pokazao kao lek sa najmanje tegoba vezanih uz gastrointestinalni sistem, bubrežnu insuficijenciju i predoziranje.

Česte zloupotrebe i nepridržavanje uputstava

Primena lekova protiv bolova u mišićima i zglobovima sigurno je veliko olakšanje pacijentima koji boluju od spomenutih simptoma. Široka je i upotreba navedenih lekova kod pacijenata posle posttraumatskih tegoba, kao što su uganuća i istegnuća. Ti lekovi deluju inhibiranjem enzima ciklooksigenaze koji je odgovoran za stvaranje prostaglandina, supstance koje organizam izlučuje u toku upalnog procesa i pojave bola. Inhibiranjem upalnih procesa smanjuje se i olakšava bol, ali se mogu javiti i neželjena dejstva, kao što su kožne reakcije, alergijske reakcije, preosetljivost na sunčevu svetlost (fotoalergijske reakcije), poremećaji bubrežno-mokraćnog sistema, poremećaji imunološkog ili gastrointestinalnog sistema. Najveći broj neželjenih dejstava vezan je za zloupotrebu navedenih lekova i nepridržavanje propisanih doza i dužine primene.

Zbog svega navedenog pacijenti se pre svake primene navedenih lekova upozoravaju na pažljivo čitanje uputstva o leku i pridržavanje saveta iz uputstva za upotrebu leka. Da bi se lek pravilno uzimao i da ne bi uticao na pogoršanje neke druge bolesti, vrlo je bitno i pridržavati se saveta lekara.

lekovi sa najmanje neželjenih dejstava

Uz bezbednost primene lekova protiv bolova u mišićima i zglobovima, najčešće se spominju ibuprofenski preparati, kaolekovi sa najmanje neželjenih dejstava. Ovaj lek je prvi dobio odobrenje američke Agencije za hranu i lijekove za prodaju bez recepta još davne 1984. godine, i to najviše zahvaljujući pozitivnim rezultatima primene ibuprofena u preporučenim dozama. Američki proizvođači ibuprofenskih lekova, osim sa američkom Agencijom za lekove, blisko sarađuju i sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization - WHO), a sve u cilju što kvalitetnije primene navedenih lekova i povećanja koristi za pacijente u smanjenju neželjenih dejstava, uz istovremeno ostvarivanje pozitivnih dejstava leka.

Međunarodna organizacija koja se bavi lekovima koji kao aktivnu supstancu sadrže ibuprofen (International Ibuprofen Foundation) objavila je na svojim internetskim stranicama najnovije rezultate kliničkih ispitivanja Svetske zdravstvene organizacije vezane za bezbednost primene lokalnih antireumatskih preparata. Navedeni rezultati ističu ibuprofen kao molekul najmanjeg rizika za nastanak gastrointestinalnih tegoba u grupi lekova iste namene.
Ispitivanje je uključivalo prijavu neželjenih dejstava u lečenju antireumatskim preparatima u velikom vremenskom rasponu - od 1985. do 2003. godine. 32 klinička ispitivanja i 13 pratećih kliničkih studija obuhvatili su 5325 pacijenata, kao i 3453 kontrole kod lekara. Od sedam ispitivanih lekova različitih aktivnih supstanci, preparati ibuprofena pokazali su najmanji broj neželjenih dejstava, a ako su se i pojavila, bila su slabije izražena.

(14.04.2008.)
^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica