Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Milorada Jovanovića 11,
11147 Beograd, Republika Srbija
tel: +381 11 3467 100
tel: +381 11 3467 999
tel: +381 11 3467 032
fax: +381 11 3467 046
e-mail: office@oktal-pharma.rs

Oktal Pharma

O nama

Logistika

Skladište


Skladište zadovoljava evropske standarde skladištenja. Poseduje protivpožarni i alarmni sistem, kontinuirano praćenje temperature i vlage i rashladnu komoru za smeštaj robe na +2oC do +8oC. Ulaz, skladištenje i izlaz robe odvijaju se u skladu sa principima dobre prakse u distribuciji, pri čemu se posebno vodi računa o principu FEFO (first expiry - first out), smeštaju proizvoda koji čekaju sertifikate analiza u zaseban prostor (“karantin”), praćenju distribucije svake serije proizvoda i tako dalje. Informacioni sistem podržava sve poslove skladišta (ulaz, izlaz, stanje po serijskim brojevima i rokovima trajanja, proizvođačima i slično).


Transport


Dostava naručenih artikala obavlja se u roku od dva do najviše 24 sata dostavnim vozilom.


Informatika


Oktal Pharma d.o.o. Beograd posebnu pažnju pridaje segmentu informatičkih rešenja koja čine okosnicu podrške poslovnim procesima u preduzeću. Težnja je što kvalitetnije i transparentnije povezivanje sa tržištem, što omogućava optimalnu iskoristivost distributivnog lanca, odnosno procesa naručivanja i isporuke robe. Zahvaljujući visokoj informatičkoj pismenosti zaposlenih, svi kritični segmenti poslovanja podržani su informatičkim tehnologijama - materijalno i finansijsko poslovanje preduzeća, izveštajni sistemi i sistemi za planiranje, upravljanje i nadzor skladišta. Cilj Oktal Pharme d.o.o. Beograd je pružanje usluga najvišeg kvaliteta, pri čemu se kontinuirano unapređuju informatička rešenja prateći najnovije tehnologije i svetske trendove.

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica