Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Milorada Jovanovića 11,
11147 Beograd, Republika Srbija
tel: +381 11 3467 100
tel: +381 11 3467 999
tel: +381 11 3467 032
fax: +381 11 3467 046
e-mail: office@oktal-pharma.rs

Oktal Pharma

Promo članci

Izazovi u nezi kontaktnih sočiva

Da bi se postigla antimikrobna efikasnost, formulacije MPDS-a sadrže kombinaciju nekoliko aktivnih dezinfekcionih agensa

Za višenamenske rastvore za negu kontaktnih sočiva u poslednje vreme postavljaju se novi izazovi,  zahvaljujući razvoju novih materijala za kontaktna sočiva, potrebi za održanjem efikasnosti  protiv novih ili rezistentnih patogenih mikroorganizama, nedovoljnom pridržavanju pacijenata pravilima nege i uputstvima za rukovanje i nošenje sočiva. Sve to zahteva preispitivanje višenamenskih  rastvora, uzimajući u obzir naučno utvrđene nove potrebe, a u cilju osiguranja  bezbednosti i poverenja korisnika kontaktnih sočiva.                     .

Višenamenski rastvor  za dezinfekciju (MPDS – Multi-Purpose Disinfecting Solution) bi trebalo da zadrži efikasnost protiv otpornih sojeva bakterija Staphyloccocus aureus i Staphyloccocus epidermidis, koje su otporne na više lekova,  kao i protiv Acanthamoebae, mikroorganizma koji bi uvek trebalo obuhvatiti standardnim panel testiranjima na mikroorganizme. Takođe je primetan porast broja izveštaja o kontaminaciji rastvora Stenotrophomonas maltophilijom,  patogenom kojim se hrane akantamebe i kojeg većina višenamenskih rastvora ne uništava.

Ključni činilac u izbegavanju komplikacija pri nošenju sočiva još uvek je pridržavanje higijene od strane nosioca  kontaktnih sočiva u smislu pranja i sušenja ruku pre rukovanja sočivama, čišćenja (sa ili bez trljanja), ispiranja i dezinfekcije sočiva,  kao i redovne zamene kaseta za čuvanje sočiva. Tome u prilog govori i podatak da je nepravilna nega i higijena kontaktnih sočiva odgovorna za više od 80 posto problema vezanih za nošenje sočiva i činilac koji doprinosi pojavi očnih infekcija. Najčešći primeri nepravilne nege su sledeći:

  • ponovna upotreba rastvora  uz  dopunjavanje u kasetama za čuvanje sočiva – "topping off";
  • nedovoljna količina rastvora u kasetama;
  • nezatvaranje kasete dok su sočiva u njoj tokom dezinfekcije.

Ako su kasete delimično ili potpuno otvorene, posebno na  višim temperaturama,  pri niskoj vlažnosti vazduha ili jačem strujanju vazduha u prostoriji, dolazi do delimičnog isparavanja, što povećava koncentraciju rastvora i može dovesti do promene u hemijskom sastavu i antimikrobnom delovanju  aktivnih sastojaka.

Nova generacija višenamenskih rastvora

Rezultat preispitivanja dezinfekcije višenamenskih rastvora doveo je do stvaranja nove generacija MPDS-a, koja ima širok spektar antimikrobne aktivnosti, koju zadržava čak i u uslovima  slabijeg pridržavanja zahtevima pravilne nege sočiva od strane nosioca, ali bez toksičnog delovanja na očnu površinu.

Toj novoj generaciji rastvora  pripada i Complete RevitaLens MPDS, proizvođača Abbott Medical Optics, za koga je odobrenje izdala FDA u septembru 2010. Razvijen je u saradnji sa više od 600  specijalista za očne bolesti kako bi ponudio savršeno čišćenje kontaktnih sočiva i dezinfekciju,  koji zadržava udobnost nošenja, napredno uklanjanje naslaga proteina i lipida, niski stepen obojenja (ili oboljenja) rožnjače i drugih nuspojava, odličnu  kompatibilnost i udobnost za silikon hidrogel sočiva i ostala meka kontaktna sočiva. Razlog za sveobuhvatnu aktivnost ovog rastvora nove generacije je u njegovom interaktivnom sistemu koji čine dva dezinficijensa koja se međusobno dopunjavaju, alexidine dihydrochlorid i polyquaternium-1 i  koji deluju zajedno sa helatnim agensom ETDA i puferskim sistemom koji sadrži bornu kiselinu.

Dezinfekcija.jpg

Napredni mehanizam delovanja  

Višenamenski rastvori starije generacije nose oznaku MPS (Multi-Purpose Solution), a nove generacije imaju oznaku MPDS (Multi-Purpose Disinfecting Solution). Razlika je u tome što MPDS prema ISO (International Standards Organization) smernicama mora proći strogi "stand alone" test kojim se dokazuje sposobnost redukcije bakterija na minimalno 99,9 posto ili 3-log (logaritma), dok se za gljivice i plesni zahteva minimalno 90 posto redukcije ili 1-log. Test je nezavisan od materijala kontaktnog sočiva ili režima korišćenja.

Da bi se postigla ova antimikrobna efikasnost, formulacije MPDS-a sadrže kombinaciju više aktivnih dezinfekcionih agenasa uz izbegavanje okularne toksičnosti i osiguravanje udobnosti. Svi MPDS rastvori kao prvi dezificijens sadrže polyquaternium-1 (PQ-1) ili njegove derivate čija kvaternerna amonijumova baza reaguje sa ćelijskom membranom, prekidajući kontinuitet membrane štetnih mikroorganizama. Complete RevitaLens MPDS sadrži i alexidin kao drugi dezificijens. To je molekul gvanidina koji takođe deluje na ćelijske membrane mikroorganizama, pojačavajući dejstvo i snagu dezinfekcije. Oba dezinficijensa praktično ne uzrokuju obojenje rožnjače i čuvaju integritet očne površine.
Osim toga, sadrže EDTA i puferski sistem, čije se delovanje ispoljava na taj način što  hemijski vezuju belančevine kako bi prevenirali njihovo odlaganje na površinu kontaktnog sočiva i ujedno povećavaju dezinfekcionu moć u prevenciji rasta Acanthamoebe.

Osim dezinfekcione moći rastvora,  neophodno je testirati i moguću citotoksičnost. Complete Revitalens MPDS testiran je u studiji sa fibroblastima miša i na humanim epitelnim ćelijama rožnjače, sa sličnim rezultatima. Dokazano je da je citotoksičnost Complete Revitalensa znatno niža od ostalih MPDS rastvora.

Prednosti zasnovane na naučnim činjenicama

Revitalens poster.jpg

Complete Revitalens MPDS, jedan od novijih rastvora na tržištu, rezultat je naučnog pristupa višenamenskoj dezinfekciji kontaktnih sočiva. Izuzetno efikasan, MPDS rastvor sa naprednim mehanizmom delovanja zahvaljujući inovativnoj formuli, efikasno  uništava akantamebe i kliničke izolate otporne na određene MPS rastvore. Velika dezinfekciona  moć i u neodgovarajućim uslovima je kompatibilna sa silikon hidrogel sočivima, ali i sa materijalima ostalih vrsta mekih kontaktnih sočiva. Osim toga, dizajniran je da smanji osetljivost oka, obojenje rožnjače i ostale nuspojave, osiguravajući odličnu udobnost pri stavljanju i nošenju kontaktnih sočiva.

Zahvaljujući svojim prednostima zasnovanim na naučnim činjenicama, Complete RevitaLens je predstavnik  nove generacije rastvora u dezinfekciji i nezi kontaktnih sočiva.

dr. sc. David Pinero, Oftalmološki institut Alicante, Španija
Pripremila: Marija Mesnić, dr. med. vet., Oktal Pharma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujući svojim prednostima zasnovanim na naučnim činjenicama, Complete RevitaLens je predstavnik  nove generacije rastvora u dezinfekciji i nezi kontaktnih sočiva.

Objavljeno u broju 85 (08/12)

(13.08.2012.)

(07.11.2012.)
^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica