Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Milorada Jovanovića 11,
11147 Beograd, Republika Srbija
tel: +381 11 3467 100
tel: +381 11 3467 999
tel: +381 11 3467 032
fax: +381 11 3467 046
e-mail: office@oktal-pharma.rs

Oktal Pharma

O nama

Politika kvaliteta

Temelj je kvaliteta i uspešnosti poslovanja OKTAL PHARME u marketinškom poimanju i tretiranju tržišta, a postiže se stručnim i perspektivnim kadrom, upravljanjem troškovima, optimalnim planiranjem i fleksibilnošću u celokupnom poslovanju.

Temeljne postavke poslovanja OKTAL PHARME su:
OKTAL PHARMA može poslovati, ako kupac kupuje, a to se postiže poznavanjem potreba i želja kupaca, zadovoljavanjem njihovih potreba i pružanjem veće vrednosti od konkurenata;
OKTAL PHARMA teži da svoje zaposlene učini što moćnijim i snažnijim, kako bi bolje i brže od drugih zadovoljili potrebe kupaca.
Trajni cilj OKTAL PHARME je izgradnja snažne i moderne veledrogerije, sposobne za najviše ciljeve u trgovini, zastupanju, istraživanju tržišta, promociji farmaceutske i medicinske nauke prvenstveno na području Republike Srbije.
To će se osigurati:
• pružanjem kvalitetnih usluga kao prioritetnim ciljem svih zaposlenih OKTAL PHARME,
• redovnim praćenjem i merenjem, kao i stalnim unapređivanjem nivoa kvaliteta usluga OKTAL PHARME,
• praćenjem, merenjem i stalnim unapređivanjem nivoa zadovoljstva kupaca i dobavljača kao osnovne mere kvaliteta usluga,
• stalnim sticanjem i primenom novih znanja, tehnika rada i upravljanja.
U još boljoj saradnji sa svojim kupcima i dobavljačima, kao i svojim unutrašnjim poboljšanjima u organizaciji i radu OKTAL PHARMA želi da:
• stalno smanjuje broj reklamacija kupaca i dobavljača,
• stalno unapređuje kvalitet poslovanja i
• kontinuirano razvija obim poslovanja.
Vredan instrument, kojim će OKTAL PHARMA neprestano poboljšavati kvalitet usluga, su smernice i sugestije njenih kupaca, dobavljača i drugih zainteresovanih strana, ali i sopstvenih zaposlenih.
OKTAL PHARMA će istrajati u stalnim inovacijama i poboljšanjima kvaliteta svojih usluga sa ciljem stvaranja najvišeg mogućeg nivoa zadovoljstva kupaca i dobavljača.


Politika kvaliteta OKTAL PHARME temelji se na međunarodnoj normi
EN ISO 9001:2008.

Beograd, 01.01.2015.g. Direktor
Aleksandra Čolić

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica