Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Milorada Jovanovića 11,
11147 Beograd, Republika Srbija
tel: +381 11 3467 100
tel: +381 11 3467 999
tel: +381 11 3467 032
fax: +381 11 3467 046
e-mail: office@oktal-pharma.rs

Oktal Pharma

Stručni članci

Oprez sa lekovima u trudnoći

Istraživanja u SAD pokazuju da trudnica, uprkos rizicima, prosečno uzima tri leka, neke iz slobodne prodaje, neke propisane

Trudnoća je razdoblje u kojem posebno treba biti oprezan s lekovima, jer za trudnicu lek može biti dvostruko opasan. Može joj ugroziti zdravlje i uticati na sposobnost da trudnoću iznese do kraja. Uz to, uvek treba imati na umu mogućnost štetnog delovanja leka na plod, jer preko posteljice može dospeti do još nerođenog deteta i uticati na tok njegovog razvoja.

Budući da više od 50 posto trudnoća nije planirano, postoji mogućnost izlaganja štetnom delovanju leka i u razdoblju kad žena još ne zna da je u drugom stanju. Od 10. do 15. dana posle oplođenja, u stadijumu intenzivnog deljenja oplođene jajne ćelije pre ugnježđivanja u matericu, embrion reaguje po načelu "sve ili ništa", što znači da postoji vrlo velika mogućnost njegovog propadanja. Najopasnije razdoblje za nepovoljan uticaj lekova je prvo tromjesečje trudnoće (od 3. do 10. nedelje), tj. u razdoblju organogeneze, kad se stvaraju razvojne osnove organa. Delovanje lekova tada može izmeniti način oblikovanja, deljenja i migracije neurona, njihovu sposobnost prepoznavanja svojih pravih odredišta u mozgu koji raste ili njihovo povezivanje s drugim neuronima.

Tipične posledice teratogeneze (grešaka u razvoju) mogu se u krajnjoj meri manifestovati smrću fetusa ili zastojem rasta, nepravilnim razvojem organa, kao i razvojem karcinoma posle u životu. Mehanizam teratogenog delovanja nije potpuno jasan i verovatno je uzrokovan brojnim činiocima. Lekovi mogu imati i posredan uticaj na fetus, tj. ometati prenos kiseonika i hranjivih materija u fetus, ali i direktno uticati na procese diferencijacije u fetalnom krvotoku.
Opasnost uzimanja lekova ne prestaje ni nakon prvog tromesečja. Na primer, neki antibiotici mogu oštetiti ćelije unutrašnjeg uha (a s njima sluh i ravnotežu), koje su se u prvom tromesečju savršeno oblikovale. Jedna od čestih komplikacija je i povećanje mogućnosti prevremenog porođaja (čak i do šest nedelja pre predviđenog termina). Ako se zna da je majka u toku trudnoće uzimala (uzima) potencijalno štetne lekove, razvoj ploda mora se pratiti češćim kontrolama i ultrazvukom.
Lekovi u trudnoći, dakle, mogu izazvati ozbiljan problem, pa u pravilu treba izbegavati njihovo svako suvišno i nekritično uzimanje zbog mogućeg, nedovoljno istraženog, nepovoljnog uticaja na plod.

Saznanja  ne dopiru daleko u prošlost

Da lekovi mogu biti izrazito štetni u trudnoći, saznalo se početkom 60-ih godina prošlog veka, kad je trudnicama vrlo često bio propisivan lek talidomid za smirenje i sprečavanje jutarnje mučnine. Zbog njegove upotrebe veliki broj dece rodio se sa nerazvijenim ekstremitetima ili oštećenjima drugih organa. Otad se lekovi trudnicama propisuju uz veliki oprez i mnogo se pažljivije pristupa praćenju nuspojava do kojih mogu dovesti. Za mnoge lekove nema sigurnih podataka o njihovom delovanju u trudnoći, s obzirom na to da klinički testovi nisu dopušteni na trudnicama. Stoga možemo samo nagađati kako lekovi deluju na trudnice, ali ne i pouzdano tvrditi. Ipak, stavovi lekara o tom pitanju nisu usuglašeni. Dok neki praktično izbegavaju propisivanje bilo kakvog leka trudnici, drugi se drže principa "da se lek može propisati trudnici ako je korist veća od potencijalnog rizika".

Na osnovu dosad stečenih saznanja, lekovi su po FDA klasifikaciji (American Food and Drug Administration - Američka uprava za hranu i lekove) svrstani u pet kategorija rizika, počevši od kategorije A koja se smatra najmanje štetnom, do kategorije X koja je potpuno kontraindikovana u trudnoći.

FDA tabela rizika

 • kategorija A: kontrolisana ispitivanja na životinjama nisu pokazala štetna dejstva na plod - lekovi se smeju upotrebljavati u trudnoći
 • kategorija B: nema pouzdanih podataka o štetnosti - ne preporučuje se primena u trudnoći
 • kategorija C: ispitivanja na životinjama pokazala su štetna dejstva - primjenjuju se u trudnoći jedino ako je procenjena korist za majku veća od rizika za plod
 • kategorija D: postoje podaci o štetnim dejstvima na plod - primenjuju se samo u akutnim, hitnim slučajevima kad je ugrožen život majke
 • kategorija X: ispitivanja su pokazala štetna dejstva - takvi lekovi su kontraindikovani u trudnoći.

Lekovi sa dejstvom na razvoj deteta u trudnoći

 • Lekovi za lečenje epilepsije (od kojih većina spada u kategoriju rizika D) - Trudnice s epilepsijom čine 0,5 posto svih trudnica i uz odgovarajuću lekarsku pomoć njih više od 95 posto beleži povoljan ishod trudnoće.
 • Antipsihotici, antidepresivi, litijum - Najčešće spadaju u C i B kategoriju rizika, zbog čega je potrebno češće praćenje ultrazvukom trudnica koje su uzimale te lekove.
 • Lekovi za lečenje povišenog krvnog pritiska - Iz ove grupe lekova apsolutno su kontraindikovani ACE inhibitori i antagonisti AT1 receptora, a vrlo je sporno i dejstvo beta-blokatora, kalcijum antagonista i diuretika.
 • Lekovi za lečenje akni (retinoidi) - Apsolutno su kontraindikovani u trudnoći. Lečenje njima počinje nakon menstruacije, uz negativan test na trudnoću i dve vrste kontracepcije, kao i uz mesečno ponavljanje testa na trudnoću.
 • Lekovi za lečenje poremećaja štitaste žljezde - Iako spadaju u kategoriju D, moraju se primenjivati jer sama hipertiroza (pojačana funkcija štitnjače) ima veću učestalost malformacija nego navedeni lekovi.
 • Antimikotici - Grizeofulvin je, na primer, apsolutno kontraindikovan u trudnoći. U slučaju gljivičnog oboljenja, preporučuje se lokalna terapija i sve češće lokalni antiseptik na bazi oktenidina (koji se ne resorbuje preko kože ili sluzokože).
 • Analgetici - Neki nesteroidni antireumatici (diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, piroksikam) imaju kategoriju B u prvom i drugom tromesečju trudnoće, a u trećem spadaju u kategoriju rizika D i nikako se ne smeju upotrebljavati. U trudnoći se preporučuje upotreba paracetamola koji spada u grupu rizika B.
 • Antibiotici:
  - Tetraciklini i aminoglikozidi spadaju u kategoriju rizika D i ne smeju se upotrebljavati u trudnoći.
  - Kloramfenikol, ciprofloksacin, klaritromicin, trimetoprim, kotrimoksazol i vankomicin u kategoriji su rizika C i smeju se davati samo ako potencijalna korist opravdava mogući rizik za fetus.
  - Penicilini, klindamicin, metronidazol, eritromicin i azitromicin spadaju u kategoriju rizika B, što znači da se mogu upotrebljavati u toku trudnoće.
 • Citostatici - Kontraindikovani su u tudnoći.
Opreza nikad dosta

Istraživanja sprovedena u SAD pokazuju da, uprkos rizicima, trudnica prosečno uzima tri leka, neke iz slobodne prodaje, neke propisane, koji imaju potencijal da izmene ćelije i njihovo funkcionisanje u fetusu i da dovedu do usporenog rasta, malformacija ili oštećenja. Zanimljivo je još jedno zapažanje - da trudnice češće uzimaju lekove iz slobodne prodaje nego propisane?! Opšte je prihvaćeno da su sigurniji preparati prirodnog porekla pa se biljni preparati uzimaju nekritički. Ipak i u tom slučaju preporučljivo je potražiti savet lekara. Slučaj iz SAD govori o upotrebi Caullophyllum thallictroiides (engl. Blue cohosh), biljke koja raste u Severnoj Americi i tradicionalno se propisuje ženama u trudnoći. Krajem devedesetih godina opisan je slučaj žene čije je dete odmah posle rođenja imalo ozbiljne probleme u radu kardiovaskularnog sistema, a koji su bili direktna posledica majčinog uzimanja tradicionalnog biljnog preparata za trudnice.

Zato u  toku tudnoće treba uzimati samo lekove koji su se pokazali neškodljivim, i to u najmanjoj efektivnoj dozi. U svakom slučaju, nemojte pribegavati samolečenju i obvezno se posavetujte s ginekologom koji prati vašu trudnoću o problemima koji vas muče i o tome šta vam je u određenom slučaju dopušteno, a šta nije. Uvek imajte na umu da više niste sami, i da morate misliti ne samo na sebe nego i na svoju još nerođenu bebu.

Autor: Marina Gradinac, dr. med.
(05.09.2005.)
^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica