Glavni sadržaj | Tražilica
Oktal Pharma d.o.o.

Milorada Jovanovića 11,
11147 Beograd, Republika Srbija
tel: +381 11 3467 100
tel: +381 11 3467 999
tel: +381 11 3467 032
fax: +381 11 3467 046
e-mail: office@oktal-pharma.rs

Oktal Pharma

O nama

Uvoz-izvoz

POSLOVANJE BEZ GRANICA

Efikasna poslovna saradnja u regionu i šire neophodna je za postizanje bolje snabdevenosti tržišta proizvodima iz oblasti zdravstvene zaštite stanovništva.

Prateći razvoj svetskog tržišta, Oktal Pharma d.o.o. Beograd sarađuje sa inostranim partnerima iz farmaceutske i drugih industrija koje učestvuju u zdravstvenoj zaštiti stanovništva. Saradnja se, pre svega, ostvaruje preko matične kompanije, Oktal Pharma d.o.o. Zagreb, a zatim i sa holandskom kompanijom BioClin i hrvatskom kompanijom Lucas Intertrade.

Uspešna saradnja, u cilju što boljeg snabdevanja tržišta, odvija se i sa ostalim pridruženim društvima u sklopu kompanije, Oktal Pharma d.o.o. Ljubljana (Slovenija) i Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo (Bosna i Hercegovina).

Takođe, u oblasti  izvoza, kao i marketinga,  ostvaruju se značajne poslovne veze sa partnerima iz Crne Gore i Makedonije.


 


 

 

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica