Glavni sadržaj | Tražilica

Oktal Pharma

Opširnije o zastupstvu So.Se.PHARM

So.Se.PHARM

So.Se.PHARM Srl je porodična farmaceutska kompanija čiji preduzetnički i proizvođački kapaciteti rastu zajedno sa zahtevima i napretkom generičkog tržišta kako u Italiji, tako i u svetu.


Misija - So.Se.PHARM Srl ima obavezu da omogući kontinuiranu korist, ne samo pacijentima, čije potrebe moraju biti zadovoljene na najbolji način, već i svim  "stakeholderima" - deoničarima, partnerima, klijentima i zaposlenima.
So.Se.PHARM Srl sprovodi svoju misiju zasnovanu na kompetencijama, poštujući pojedinca, najviše etičke standarde i okolinu u kojoj deluje.
Internacionalizacija i širenje je jedna od strateških odrednica ove kompanije, koja je izvan granica Italije prisutna u još 43 zemlje. Posvećena je saradnji koju razvija kroz mrežu licenci i distributivnih ugovora, predstavljajući italijanskog partnera u evropskoj farmaceutskoj industriji. S obzirom da u dolazećem periodu veliki broj patentnih zaštita ističe, So.Se.PHARM planira još veći rast u budućnosti.
Kroz distributivnu i prodajnu mrežu, So.Se.PHARM na tržište plasira:
•    generičke  lekove, koji se izdaju na recept, u sopstveno ime (bilo da se radi o lekovima opšte namene ili specifičnim lekovima)
•    brendirane lekove koji se izdaju bez recepta
•    brendirana medicinska sredstva (Eva/qu)
•    proizvode za ličnu higijenu (Floragyn).
Kroz svoj široki portfolio kvalitetnih lekova dostupnih svima doprinosi stabilnosti zdravstvenog sistema omogućujući znatne uštede. Na ovaj način kompanija potpomaže finansiranje skupih i zahtevnih terapija, čime se takođe podstiče kontinuirani razvoj zdravstvenog sistema  i farmaceutske industrije.
Članica je italijanskog  udruženja proizvođača lekova "Farmindustria" sa kojom deli načela etičkog poslovanja, kao i smernice za postupak sertifikacije proizvoda, a koje se odnose na iznošenje "naučnih informacija".

http://www.sosepharm.it

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica