Glavni sadržaj | Tražilica

Oktal Pharma

Opširnije o zastupstvu Celltrion Healthcare Co.,Ltd

Celltrion Healthcare Co.,Ltd

Od svog osnivanja1999. godine, Celltrion Healthcare Co.,Ltd posvećen je promociji zdravlja i dobrobiti čovečanstva na globalnom nivou.

 

Fokusirajući se na imunologiju, onkologiju i virologiju, Celltrion Inc. je tokom godina razvio  biološki slična monoklonska antitela (mAb) i biofarmaceutske lekove koje odlikuju pristupačnost, efikasnost, kao i proizvodnja dosledno usklađena sa najvišim svetskim standardima.

Pridržavajući se u proizvodnji lekova propisa Evropske medicinske agencije (EMA) i sledeći Dobru proizvođačku praksu (cGMPs) Američkog udruženja za hranu i lekove (FDA), njihovi proizvodi nastaju na osnovu decenija istraživanja, primene najsavremenijih tehnoloških dostignuća i dokazanih kliničkih rezultata.

Celltrion Inc. proizvodi samo izvorne biološki slične lekove, koji tokom razvoja i procesa  odobrenja prolaze stroga testiranja regulatornih tela u kojima se prate uporedivi kvalitet, bezbednost i efikasnost u odnosu na izvorni biološki lek, referentni lek.

Kontinuiranim rastom i razvojem proizvodnje novih biološki sličnih lekova, Celltrion Healthcare Co.,Ltd  nastavlja da širi jaku globalnu distributornu mrežu sa regionalnim partnerima u više od 120 zemalja.

http://www.celltrionhealthcare.com
http://www.celltrion.com/ (Celltrion, Inc.)  

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica